Anders Wettler

En röd tråd

Plötsligt dök chansen upp!

Jag hade i åratal velat besöka en konstateljé. Då, när jag 2003 hälsade på på Inuti, hörde jag att det även fanns möjlighet till en praktikplats. Jag hoppade på direkt. Stora kraftfulla och små blyga teckningar kom till, inspirerade av finskt och franskt måleri. Men vart löpte linjen sedan?

En röd tråd har nu blivit vävnaden i livets navelsträng som utvecklats ur Linda Perssons (från Inuti) och Linn Fernströms tavlor. Organismer sprungna ur mitt biologiska liv framträder och undersöks känslomässigt. Så växer en annorlunda bildning fram. Ett exempel är verklighetens fabeldjur.

Senare har Karl Axel Pehrsons nyskapade växter och djur förlöst idéer till teckningar som är föreställande men inte avbildande. En ny värld kan börja födas.