Marianne Schmidt

För mig är det konstnärliga skapandet ett sätt att använda mina personliga erfarenheter för att utforska allmänmänskliga och samhälleliga strukturer. Jag använder mig av olika tekniker i mitt sökande, såsom film, skulptur, fotografi och teckning, där orden är ofta återkommande. Genom att konstnärligt undersöka och i viss mån återskapa mig själv, undersöker och i viss mån skapar, jag världen jag lever i. Men jag lär mig också något om världen du lever i. Om det vill jag berätta.