Dreamlabzzz

14 jun 2021 till 26 aug 2021
Projekt
Workshop

”Dreamlabzzz” – ett konst- och forskningsprojekt om drömmar

Syftet med projektet är att förmedla kunskap till Inuti-konstnärer om drömmar och drömmande för att de inre drömbilderna kan berika livet och då också det konstnärliga arbetet.

Våra drömmar kan lära oss mera om oss själva och om varandra.
Projektet är ett konst- och forskningsprojekt och ett samarbete mellan Inuti och Stockholms Universitet, Specialpedagogiska institutionen och Psykologiska institutionen.
Vilka deltar? 5 konstnärer från Inuti Lilla Essingen, Inuti Kungsholmen och Inuti Västerbroplan samt två handledare från Inuti.

Helen Knutes Nyqvist och Marie- Louise Stjerna forskare på Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet, samt Stephan Hau professor på Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Samt  en gästföreläsare - konstnär Po Hagström.

Projektet redovisas i en "Natteljé"  26 augusti 18-24, Inuti galleri.

Öppet för publik - så hjärtligt välkomna då!