Åsa Liljeholm på Postens konstförening

3 sep 2020 till 24 sep 2020
Konst
Utställning

Åsa Liljeholm deltar med tre teckningar i Postens konstförenings utställning på deras lokal Arken i Stockholm.

Utställningen pågår från 1/9 tom. 24/9-20. Postens konstförening lottar ut konsten som ställs ut till dem som är med i föreningens konstlotteri.