Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

IC04-2021-004

Collection

Titel

Sara Dahlin donation

Nummer

IC04-2021-004

Konstnär

Sara Dahlin

Övrigt

Drygt 30 verk donerad till samlingen

Tillkomstår

2010

Övriga verk i samlingen