Lisbet Hemse

Född: 
1953

Lisbet Hemse arbetar på Inuti sedan 2011. 

Projekt

2018-19 Inuti möter konstnären Primus Mortimer Pettersson. Sex Inutikonstnärer tolkar Primus verk. Utställning i Primusrummet, Östersund (2018) samt Inuti galleri (2019).

2016-2017  Living Autism - deltagare
22 Nordiska konstnärer gestaltade aspekter på livet med autism i personliga konstverk. Projektet resulterade I en utställning, föredrag och en katalog, såväl som en presentation på en konferens.

2015-2017 NOA, Nordic Outsider Art bildas, startar med en resa till Finland där idé och former för samarbetet lyfts mellan verksamheter i Norden. Workshops tar plats kring kollaborativa verk som postas mellan ateljéerna, på Inuti Ullworkshop och föredrag under 2 dagar, hos GAIA i Danmark sker ljudworkshop och ett samarbete kring filmen ”Törst. Deltar i kollaborativ process, agerar i ett farsartat drama kring avsaknaden av vatten. Samarbetet leder till filmfördjupning på Inuti Västerbroplan.

2013 Egna rum - projektet omfattar 7 konstnärer som  tillsammans med handledare arbetar med textila verk i större format. Gruppen erhåller medel från Estrid Ericsons stiftelse som möjliggör resa och installerande av utställning hos Atelier Herenplaats i Rotterdam, Holland. En katalog görs. Visar ”Längtan”, objekt bestående av stickade luvor i en installation av små till monumentalt format. Interaktivt.

Offentligt verk

2014 ”Första skoldagen” Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Lisbet har deltagit i flertalet utställningar: ” Art Brut Sverige-Japan”, Edsviks konsthall Living Autism(2018), ”Utsikter och insikter”, Stockholms läns museum(2017), ”I takt med att min skrud läks”, Inuti galleri (2016), "Härligheter", Södertälje konsthall(2014), ”Rörelse”, Svenska Sjömanskyrkan, London (i samband med Paralympics)(2012).