Hugo Karlsson

Född: 
1987

Arbetar på Inuti sedan 2009. Arbetar med konst, film och illustrationer.

Projekt

Out by Art - dokumentärfilmare och medlem i projektgruppen
Ett experimentellt filmprojekt, bestående av fem konstfilmer och en dokumentärfilm. Screenings på Moderna Museet, Stockholm, Tempo Dokumentärfestival och flertal nationella och internationella festivaler och konferenser, inklusive European Outsider Art Association Conference ’The Artist´s Voice’, Chichester, Storbritannien och Kaarisilta. 

2016-2017  Living Autism - deltagare
22 nordiska konstnärer gestaltade aspekter på livet med autism i personliga konstverk. Projektet resulterade I en utställning som visades på Inuti Galleri samt Edsviks konsthall (inom ramen för Art brut Sverige-Japan), föredrag och en katalog, såväl som en presentation på en konferens.

2015-2017 NOA, Nordic Outsider Art bildas, startar med en resa till Finland där idé och former för samarbetet lyfts mellan verksamheter i Norden. Workshops tar plats via verk som postas, på Inuti ullworkshop och föredrag under två dagar, hos GAIA i Danmark sker ljudworkshop. Ett samarbete kring film görs för Fiilmfestivalen RIFF, Reykjavik.

Illustrationer

2017 -2020 Mosaikmagasinet ger uppdrag, en helsida på tema i återkommande nummer (kommer 3 ggr/år).

2016 Visuella hjälpmedel; Känslokort samt “Pixibok” på uppdrag av SAMFOR, i samarbete med Mälardalens högskola och Allmänna Arvsfonden.

2016 Uppdrag för en antologi, bilder till en bok som handlar om skapandet av ett socialt företag, ”Tillväxten”, Katrineholm.

2014 To  understand sickness and death and what we can learn about life. Skriven av Catherine Faherty. Svensk utgivare RFA Utbildningscenter Autism Auttism http://libris.kb.se/bib/8741307

2013 – 2017 Skapat bildmaterial, för utbildningsmaterial i form av filmer, bildspel och webkurser för personer med Autismspektrumdiagnoser. Pproduktionsbolaget Klarsyn tog fram för Habilitering och Hälsa, SLL.

2010 Smarta Rörelser, illustrationer för friskvård på Inuti, som utvecklats med handledning av Idrottspsykolog Susanne Wollmesjö, Bosöns idrottsfolkhögskola.

Hugo Karlssons film "You and Eye" visas på Barnes Film Festival, London 2020.

Har deltagit i flertalet utställningar, exempelvis "Dumbo Octopus ja Sankariklaani", Poleni Kulturhus, Pieksämäki(2020), "Om än ej vackert", Trädgårdsgatan 2, Gamla Stan (i samarbete med Marianne Schmidt), "Nya Stjärn-Scott", Hässleholms Kulturhus(2018), Edsviks konsthall, Art Brut Sverige-Japan, "Living Autism" (2018), "Perceptions", Cork, Irland(2016), "Molningar", Tyresö Konsthall(2013).