Anna Sandström

Född: 
1966

UTSTÄLLNINGAR
2006 Ctrl+Alt, tillsammans med Sven David Sandström, Inuti Outsider Art Gallery, Stockholm