Elise Mattisson

Född: 
1995

Arbetade på Inuti 2015-2018.

Elise har deltagit i flera grupputställningar, bl.a ”Art Brut – Sverige Japan” Living Autism  på Edsviks konsthall 2018, ”Insikter och utsikter” på Stockholms Länsmuseum 2017 och  i Biskopsvåningen, Stockholm 2016.

2016 ställde Elise ut i ett flyktingläger på Lesbos i Grekland.