Inuti → Daglig skapande verksamhet (LSS) i Stockholm

 

Pernilla Olofsson

Pernilla Olofsson

Västerbroplan

Född

1974

Utställningar

Vår Salong, Vällingby 2022

Egen beskrivning

Kreativiteten har alltid funnits med mig men studier, arbete och andra åtaganden har tagit upp en stor del av livet som gjort att jag inte haft tid och möjlighet att skapa i den utsträckning jag velat. För 2 år sedan började jag hobby måla med akryl.

Jag gillar att experimentera och testa mig fram med allt möjligt som ger struktur och mönster.

Min teknik är att jag lägger på färg, oftast med spatel, sedan börjar jag se mönster i färgskiftningen som ger mig en idé om vad jag ska måla fram. Ibland är det en kombination av färg och mönster som ger mig en känsla av vad som döljer sig i målningen.

Jag är idag en sjukpensionerad socionom som försöker hitta en ny meningsfull inriktning i livet. Målning har givit mig tillfredställelse att få använda min kreativitet. I mars började jag på Inuti och avser fortsätta att måla och vill gärna nå ut med mitt konstnärliga uttryck.

Konst i urval

Verk i Inuti Collection

Se hela Inuti Collection

Dela inlägg

Kopiera länk till utklipp

Kopiera