Marianne Schmidt

Övergångar
Även om det är struktur, logik och förutsägbarhet som håller mig samman, är det tankens vindlande vägar som bär mig. Även om jag inte kan nå ut, även inuti, finns det någonting i mig, som skulle kunna kallas vackert. Även om du inte kan nå in, finns det, bortom, någon som längtar.