Charlotte Erlandson

Jag har varit verksam konstnär på INUTI sedan 1998.

Jag var med under många flyttar och startade kooperativet till huvudateljén. 2004 flyttade jag till den nystartade ateljén INUTI 2, som då fanns i en liten lokal på Lilla Essingen, men som nu håller till på Södermalm.

Mina stora idoler bland kända konstnärer har alltid varit målaren Bruno Liljefors, Karl Nordström och Prins Eugen.

Mitt specialiserade område är naturmåleri, men jag provar också andra metoder och material när det erbjuds.