Nordic Outsider Craft

27 apr 2018
Projekt
Samarbete
Utställning

Inuti medverkar i den turnerande utställningen Nordic Outsider Craft. Premiär-öppning sker på K.H Renlunds museum (ITE-museum) Craft Museum, Jyväskylä, Finland 27 april.
https://museot.fi/exhibitions/index.php?nayttely_id=17502

Utställningen kommer att turnera i Finland, Norge, Danmark och Island och Sverige. Vi har glädjen att få visa utställningen 2019 i Sverige, återkommer om tid och plats.

Utställande konstnärer från Inuti:
Camilla Holmquist
Chang Im Ohlsson
Sara Saremi
Patricia Sigurd
Magnus Östling
Samt ett kollektivt stick- och virkverk

Om utställningen:
Outsider Art är ett internationellt begrepp för nutidskonst som befinner sig utanför konstvärldens centrum och konst gjord av personer med funktionsvariationer. Under senare år har Outsider Art fått alltmer uppmärksamhet. Det handlar om, i de flesta fall, självlärda konstnärers konstuttryck, vars rötter finns i historisk patientkonst i psykiatriska vårdanstalter. Numera skapas outsider Art i ateljéer för personer med funktionsvariationer samt inom nutida folkkonst (i Finland kallas det ITE ART, ITE står för: eget skapat liv). Inom både ITE Art och Outsider Art finns hantverk och hantverkskunnande starkt representerat.

Hantverks-baserade tekniker används som konstnärliga uttryck och den traditionella uppdelningen av konst håller på att mista sin betydelse. Samma fenomen syns också inom Outsider Art. Med utställningen syftar vi till att öka den allmänna kännedomen om Outsider Art samtidigt som vi vill nå en ny konstpublik. Ett stort mål med Nordic Outsider Craftt är att öka mångfalden inom det nordiska konst- och kulturfältet.

Medverkande:
K.H Renlunds museum (ITE-museum) Huvudarrangör
Craft Museum, Jyväskylä, Finland
Bifrost studio, Randers, Danmark: Ateljé för konstnärer med funktionsvariationer, drivs av konstnärer och bildlärare.
Trastad Collection, Harstad, Norge: Del av syd-Tromsö Museum i Norge. De har nyligen skapat ett galleri för Outsider Art.
Inuti, Stockholm, Sverige: Driver tre ateljéer för konstnärer med funktionsvariationer. Inuti Galleri samt Inuti Collection ingår i verksamheten.
Safnasafnid Museum, Akureyri, Island: Samling av isländsk folkkonst och Outsider Art samt ställer ut samtidskonst och Outsider Art.

Curatorer:
Forskare Minna Haveri och ITE-amanuens Elina Vuorimies vid K.H.Renlunds museum i Finland är curatorer för utställningen. Båda har verkat på outsider art-konstfältet sedan 2000-talets början.

Pressmeddelande:

Finlands Hantverksmuseet
Jyväskylä stad
20.4.2018

Utställningen Pehmeetä touhua är en uppsluppen titt på outsiderkonsten i Norden

Utställning på Finlands Hantverksmuseet 28.4–2.12.2018

Välkommen till öppningen av utställningen fredag 27.4 från kl. 18.00.
Utställningen öppnas av konstnären Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen. Utställningskonstnärernas röst representeras av Magnus Östling från studio Inuti i Stockholm.

En massiv stickning gjord av ett par hundra kilo plastpåsar, en frivirkad varghybrid, 60 canvasarbeten med motiv från svenska orter. Dessutom hantverksintresserade Anna med sina Lassi-lamm, en femtio kilo tung garnboll och lättfattliga aforismer. Här är en försmak av verken i utställningen Pehmeetä touhua.

Man kan dyka in i danska Kenneth Rasmussens massiva stickningsinstallation, och isländska Erla Björk Sigmundsdóttirs tätt paketerade dockor gör att man får leklust. Norska Torstein Nilsens glödlampskakel diskuterar ledigt med Brahestadsbon Samuli Sarkkilas miniatyrer inbyggda i glödlampor. Lauri Mäkäräinen har gjort serier av konstfärdiga träskulpturer av offentliga gestalter, medan svenska Magnus Östling respekterar sitt fosterland med en serie personligt utformade canvasarbeten från olika hörn i landet. Med finns också textilarbeten av Anna Lappalainen, prinsessan från Mariefors.  Utställningen omfattar verk av nästan 40 konstnärer, varav hälften är från Finland och hälften från övriga Norden.

Pehmeetä touhua visar vad som händer när handarbetet inte hålls i styr utan blir till ett vilt spexande med tekniker och material. Vid sidan om viljan att uttrycka sig själv finns ändå en respekt för den kompromisslösa skicklighet och ihärdighet som de långsamma och arbetsamma handarbetsteknikerna kräver. Teknikerna som använts sträcker sig från mjuka textilarbeten till keramik och träsnideri. 

Outsiderhantverksutställningen på Finlands Hantverksmuseum utmanar gränserna för kreativitet och presenterar uttryckskraft, mod och individuella uttryckssätt genom hantverk. Utställningen Pehmeetä touhua överskrider hantverkstraditionens gränser och överraskar åskådaren genom att lyfta fram hantverksbaserad konst utanför det traditionella konstfältet runtom i Norden.

Pehmeetä touhua försvarar mjuka värden i konsten. Outsiderkonst syftar på konstens marginaler, såsom självlärda konstnärer och konstnärer med särskilda behov. Utställningen förkunnar att konsten tillhör alla, och att det inte bara finns ett rätt sätt att göra konst. Alla har lika rätt att uttrycka sig genom bildkonst och kreativt konsthantverk. Tillgänglighet har beaktats även i pressmaterialet och evenemang som är relaterade till utställningen. I utställningen ingår filmer som berättar om konsten med konstnärens egen röst.

Kuratorer för utställningen är konstforskare Minna Haveri och ITE-amanuens Elina Vuorimies från K.H. Renlunds museum.

Projektet Nordic Outsider Craft

Utställningen Pehmeetä touhua på Finlands Hantverksmuseum är den första och samtidigt huvudutställningen för projektet Nordic Outsider Craft, som visar nordiska outsiderhantverk. Efter Jyväskylä åker utställningen runt som en mindre kuraterad enhet i alla nordiska länder, och avslutas i K.H. Renlunds museum i Karleby.

Projektet bygger på ett starkt nordiskt partnerskapsnätverk.  Projekt- och utställningsturnén administreras av K.H. Renlunds museum i Karleby. Förutom Finlands Hantverksmuseum är också norska Trastad Samlinger i Borkenes, danska Bifrost konstskola och -studio i Randers, svenska Inuti-stiftelsen i Stockholm och isländska Safnasafnið-museet i Akureyri med som samarbetspartner. Dessutom bidrar finska Kettukki rf, intressebevakare för utvecklingsstörda och andra i behov av särskilt stöd, till projektet med sin sakkunskap i frågor som gäller konstverksamhet för personer med särskilda behov.

Projektet Nordic Outsider Craft startades med hjälp av Nordiska kulturfondens OPSTART-stöd, och efter det har projektet fått stöd inom ramen för fondens HANDMADE-tema och från Svenska kulturfonden.

Kuratorbesöken har fått bidrag från Kulturfonden för Finland och Norge och från Nordisk kulturkontakt. Finska Kulturfondens Nylands regionalfond har å sin sida stött produktionen av helheten som visar Anna Lappalainens konstbroderier som kuraterats till utställningen.

Pressbilder
Pressbilder kan laddas ner från museets pressbildssida http://press.museokauppa.fi/

Intervjuer
Mer information om utställningen och projektet fås av utställningens kuratorer
Minna Haveri, konstforskare, minna.haveri@aalto.fi, t. 040 821 4217
Elina Vuorimies, amanuens, K.H. Renlunds museum, elina.vuorimies@kokkola.fi, t. 044 780 9478

KONSTNÄRER I UTSTÄLLNINGEN

DANMARK
Gurli M. Hansen
Kenneth Rasmussen

NORGE
Brit Lisbeth Johnsen
Herleik Kristiansen
Torstein Nilsen
Wenche Nilsen

SVERIGE
Camilla Holmqvist
Chang Im Ohlson
Sara Saremi
Patricia Sigurd
Yhteisötaideteos
Magnus Östling

ISLAND
Erla Björk Sigmundsdóttir
Pálína Erlendsdóttir                  
Svava Skúladóttir
Ragnar Hermansson
Guðjón R. Sigurðsson

FINLAND
Eivor Bennort
Paul Gustafsson
Vilho Halmekari
Seppo Inkinen
Kellokosken prinsessa
Rikhard Koivisto
Alpo Koivumäki
Elisa Kärjä
Seppo Laatunen
Henna Laulainen
Torsten Lundmark
Lauri Mäkäräinen
Aleksi Pietikäinen
Jyri Rastas
Matti Rauhaniemi
Mirjami Rautio
Miia Ruohonen
Samuli Sarkkila
Eini Saukkonen
Helinä Savonen
Johanna Seppä

Finlands Hantverksmuseet
Kauppakatu 25, Jyväskylä
Öppet tis-sön från 11 am till 6 pm. På sommartid tis-fre 11-18, lör 11-16 och sön 11-18.