FILTMÄSSA 2017

8 sep 2017
Mässa
Utställning

Filtmässa 2017 

I år provar ett lite annat koncept. Sent omsider arrangerar vi en mässa i Luxparken mellan kl 13-15 där allsköns uttryck kan förekomma. Visning av konst, vykortsförsäljning, konsttombola m.m. 
Vi samarbetar med Essingeöarnas Hembygdsförening (www.essingen.nu) som själva skapat en kulturvecka mellan den 3 - 10 september. 
Hjärtligt välkomna!

I händelse av regn ställer vi in.