Fakulteten - nu på plats i Dieselverkstan

14 sep 2020
Projekt

Inuti är en av samarbetsparterna i ett projekt som heter Fakulteten

I korta drag går det ut på att vi utbildar oss för att kunna leda konstworkshops för barn och unga.

Vi har startat upp med att lära oss mera om fotografering via en Zoom-utbildning tillsammans med konstnären, pedagogen och fotografen Nadja Ekman.

Projektet genomförs med bland andra Medis5 och Dieselverkstan med stöd av Allmänna Arvsfonden och det pågår till och med mars 2023.

Nu har vi också börjat arbeta med ett tema "Superhjältar" - vi skapar, skriver och berättar om superhjältar i olika material. Vi delar våra arbeten på Zoom. Och vi har även arbetat en dag tillsammans på Diselverkstan. Vi ser fram emot flera gemensamma arbetsdagar.

Så här står det om projektet på hemsidan;

http://www.fakulteten.org

Fakulteten utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor.

Fakulteten verkar för att överbrygga klyftor mellan människor. Vi skapar mötesplatser för personer som annars knappast skulle träffas. Genom att deltagarna möts med en gemensam agenda i ett gemensamt skapande kan alla bidra tillsammans. De kommer åstadkomma något gemensamt och kommer i efterhand kunna säga ”Vi gjorde det här!”

Konst har funnits lika länge som människan. Med konst kan vi undersöka och berätta, delta och ta ställning. I skapande kan alla delta på sina villkor, oavsett bakgrund och funktionsvariation. Genom att arbeta med konst kan man undvika traditionella hierarkier och mötas på samma villkor.

Vår verksamhet riktar sig särskilt till barn och unga av flera skäl. Deras kreativa möjligheter begränsas allt mer i skolorna; vi anser att de har rätt att uttrycka sig på egna villkor; de behöver en bredd av olika uttryck och idéer för att finna vad som är viktigt för dem; och – inte minst – om vi ska minska klyftorna mellan grupper i samhället måste vi arbeta med de yngre där fördomar ännu inte hunnit fästas.