EOA, European Outsider Art Association och “Outsider Art Photography”

18 maj 2017 till 20 maj 2017
Föreläsning
Projekt
Resa
Samarbete
Uppdrag
Utställning
Workshop

EOA, European Outsider Art Association och “Outsider Art
Photography”
18 maj -20 maj 2017

Den internationella konferensen för medlemmar i EOA hölls detta år
på GAIA Museum Outsider Art i Danmark. Från Inuti deltog konstnären Marianne Schmidt och handledaren samt EOA styrelseledamoten Lotte Nilsson-Välimaa. Vi är fulla av intryck efter en hel vecka fylld med aktiviteter och internationell samverkan. Först tillsammans med Inuti-delegationen hos GAIA och inte minst av dessa 3 rika dagar.

Fotografering har blivit ett allt mer intressant område inom Outsider
Art och det var temat på årets EOA-konferens. Konferensen samlade
akademiker, specialister och konstnärer för att diskutera det nya
området och dela kunskap och insikter.

Föreläsningar hölls av Thomas Röske, The Prinzhorn Collection,Tyskland "Outsider Art-fotografi", Nina Roskamp, GEISO20 Atelier, Tyskland " Mellan abstraktion och det dokumentära -
förvandling av omgivningen", Małgorzata Szaefer, Galeria Tak, Polen "Att bli nomadisk" från Polen, Marc Steen "Motstå hinder" och Andy Hood "Att leva i extra dimensioner", båda från Outside In,
Storbritannien.

Utställningen “Nice to Meet You, Mr. Holbein”, arrangerad av Pekka
Elomaa and The Lyhty Workshop, i samarbete med GAIA Museum visades på museet. Pekka Elomaa & the Lyhty Ensemble från Finland, berättade hur de verkat tillsammans kring foto och iscensättningar sedan 15 år tillbaka. Alla konferensdeltagare bjöds in att delta i en foto-workshop
med dem - att klä sig och sitta i poser inspirerade av Holbein, en
renässansmålare från 1500-talet.

En rundtur till  Århus ägde också rum. Först besökte vi Kenneth Rasmussens GalleriBjaek i Randers. I Århus såg vi Museum Ovartaci,
Konsthuset Karavana och inne i stan besökte vi ARoS, Århus konstmuseum
med bl.a. Your Rainbow panorama/ Ditt regnbågspanorama av Olaufur
Eliasson, högst uppe på taket av museet. Sista dagen genomfördes EOAs
årsmöte.

Hälsningar Lotte och Marianne