Animationsworkshop

2 nov 2018
Workshop

Inuti Västerbroplan har under fem onsdagar arbetat med stopmotion-animation. Workshopsledare är Vilma Leminen, bildpedagog/konstnär. Workshopen började med introduktion till olika stopmotiontekniker; cutout, claymation, toymation. Konstnärerna fick välja vilken teknik de ville arbeta med i sin individuella animation. Vi avslutade med en filmvisning av de skapade filmerna.