Vårpromenad

3 maj 2017
Annat

Inuti Södermalm gick en friskvårdspromenad, denna underbart vackra vårdag.

Vi beskådade allt som höll på att slå ut i Tantolunden.