Keramik och politik

8 maj 2017 till 12 maj 2017
Workshop

En tanke väcktes av handledaren Ulrika om det som sker i omvärlden, politiskt och hur det drabbar oss människor runt omkring.
Hur kan man berätta genom konsten om det man berörs av och känner sig maktlös inför?
Med utgångspunkt i konstnären Ai WeiWeis konstnärskap, besökte vi utställning ”Tyre” på Galerie Forsblom.
Därefter valde varje konstnär ett för dem aktuellt politiskt tema att arbeta utifrån,
något som man var berörd av och ville berätta om. Skisser blev till reliefer och skulpturer i keramik, några målade med engobe.
Arbetsprocessen och resultatet berörde på djupet, både de som deltog och alla andra runt omkring.

Konstnärer som deltog var; David , Carl , Chang Im, Camilla, Sara och Ellinor. Handledare var Ulrika och Adriana. Hela arbetet dokumenterades av Mirjam