Inuti stipendiat Kungsholmen

17 dec 2018
Konst

Inuti Kungsholmen Stipendiat 2018
tilldelas Veronica D S

Veronica utmärker sig med sin lustfyllda nyfikenhet och önskan att prova nya uttryckssätt.

I år har Veronica medverkat i en grupputställning på Edsvik konsthall i  vilken konstnärer från Japan ställde ut med konstnärer från Inutis tre olika ateljeér samt deltar i en Inuti Kungsholmen utställning på Thielska galleriet.

Veronica har under året ökat sin närvaro och varit mer delaktig i gemensamma aktiviteter och det i sig är en tillgång för konstnärsgruppen som helhet och hennes arbete för Inuti kooperativet.

Innan årets slut kommer Veronica påbörja ett arbete som kursledare i teckenspråk med hjälp av tolk för arbetskamrater på Inuti Kungsholmen.
Inuti Kungsholmen önskar Veronica fortsatt lycka till i sitt arbete!