Inuti Collection - hela samlingen

Välkomna till Inuti Collection!
Detta är vår egen konstsamling. Vi vill med den bevara ett urval intressanta verk för eftervärlden. Samlingen blir ett unikt tidsdokument som på ett bra sätt belyser verksamheternas innehåll och kvalité .
Alla konstnärer på Inuti kommer på sikt att bli representerade. Samlingen är under uppbyggnad. Den kommer även att omfatta verk som vi fått som donation.
Vi vill sprida kunskap om en konst som allmänheten sällan möter och göra samlingen känd både i Sverige och utomlands.

Sidor